Wat betekent dromen van een slang?

Wat betekent dromen van een slang?


Ook bekend als onirocritiek, verwijst droominterpretatie naar de verschillende methoden, regels en praktijken die worden gebruikt om een bepaalde logica te vinden in droomgebeurtenissen en deze met betekenis om te zetten in de werkelijkheid via meer of minder specifieke symboliek of rituelen.

Het is een gebied dat zich sinds de oudheid heeft verspreid via de occulte en esoterische kunsten, maar ook via de neurowetenschappen, de sociologie en de psychologie, die er ook een betekenis aan geven volgens het profiel van het individu.

Het dromen over slangen en de betekenis ervan kan variëren naargelang de invalshoek die in aanmerking wordt genomen, of het nu gaat om een wetenschappelijke beschouwing of om een meer spirituele overweging, zoals wij in wat volgt nader zullen uitdrukken.

Voorlopige informatie over de betekenis van slangendromen

Slangendromen, die vaak een levendige indruk achterlaten na hun aankomst, zijn vaak krachtig en gaan regelmatig gepaard met een gevoel van onbehagen en ongemak na het ontwaken.

In veel gevallen staan deze dromen gelijk aan latente energie die ontwaakt of zich probeert te manifesteren, soms beperkt door gebrek aan gelegenheid of blokkade. Het aspect van ongerustheid dat uit dit soort dromen voortvloeit, houdt vaak verband met angst of vrees die probeert vrij te komen en die zich onvermijdelijk zal manifesteren in een meer beangstigende en agressieve vorm.

De slang zou dus verwijzen naar onze onbewuste, soms onbedwingbare en ontsnapte verlangens, die voorrang hebben op het bewuste verlangen, dat door regels en allerlei andere sociale of morele beperkingen aan banden wordt gelegd. In dit verband kunnen slangen in dromen verschijnen in verschillende kleuren zoals :

 • Geel ;
 • Zwart ;
 • Groen ;
 • De rode..

Deze kunnen ook van verschillende grootte zijn met meer of minder agressief gedrag. Er zij op gewezen dat elementen zoals een potentiële aanval, een beet op een specifieke plaats of een specifieke kleur kenmerkend kunnen zijn voor een bepaald gegeven.

Freudiaanse visie op de betekenis van dromen waarin slangen voorkomen

Sigmund Freud en de slangendroom

Volgens de arts Sigmund Freud, ook bekend als een van de belangrijkste grondleggers van de psychoanalyse, is de slang in een droom systematisch een fallische voorstelling die een mannelijke figuur of een vaak verborgen seksuele energie zou symboliseren.

Volgens dit gezichtspunt getuigt de droom van de omvang van het verlangen van het individu aan de hand van de reacties en emoties die het beeld van de slang oproept. Nog steeds volgens het principe van deze theorie kan dit dier ook meer in het algemeen een directe manifestatie zijn van het onbewuste, wetende dat dit laatste volgens het Freudiaanse werk ook bijna volledig seksueel is.

Deze frustratie kan, naast verdrongen verlangens, waarschijnlijk voortkomen uit een moeilijkheid om partners te vinden of uit een angst die verband houdt met een bijzonder rigide opvoeding die de impulsen van seksuele energie zou beteugelen. Er zij op gewezen dat de aard zelf van de slang zou verwijzen naar het reptielenbrein van de mens, hetgeen ten dele de regressieve indruk die deze dromen oproepen zou verklaren.

Voorstellingen en symboliek van de slang die in dromen verschijnt

Symboliek en voorstelling van de slang in dromen

Er zijn veel voorkomende droomscenario's die soortgelijke patronen vertonen en daarom vaak gepaard gaan met verklaringen die op dezelfde ideeën gericht zijn.

In het geval van een massa slangen van normale grootte die rond de persoon of op de grond voor hem zwermen, is het in wezen een gevoel van angst dat verband houdt met de omgeving waarin het individu leeft, die vijandig lijkt te zijn.

De mensgrote slang die de beslotenheid van een kamer binnenkomt zonder angst of ongemak te veroorzaken, is een tamelijk positief symbool van een lichamelijke of geestelijke toestand die op weg is naar herstel.

Een andere terugkerende droom is die van de slangenbezweerder, die meer synoniem zal zijn met een betrekkelijk nieuwe verandering in het leven van de dromer of een opkomend verlangen dat moeilijk wordt aangenomen of gewoon niet correct wordt geïnterpreteerd door het bewuste verlangen.

Deze droomachtige voorstellingen laten in ieder geval nooit onverschillig door hun aard, die een krachtige kracht uitdrukt die verbonden is met een verlangen, en hun koude en lange vorm.

Onder de Grieken

In de mythen van het oude Griekenland, meer bepaald in de cultus van de god Asclepius, is de slang een belangrijke figuur die genezing symboliseert en wordt voorgesteld door een stok die met een slang wordt geassocieerd en gewoonlijk aan een therapeut wordt toegeschreven.

In die zin was de patiënt genezen als hij in zijn slaap een slang zag. Het dier vertegenwoordigt dus een verlangen dat veel meer gericht is op het leven zelf en op de gezondheid en energie die het kan brengen.

De verschijning van de slang in de droom was daarom eerder gunstig in de zin dat het een voorteken was van zorg die ziekte op natuurlijke wijze tegenging.

In de ontstaansgeschiedenis

De slang in Genesis wordt rechtstreeks in verband gebracht met de zonde, en meer bepaald met de verboden kennis, die Eva kan hebben verleid tot het eten van de verboden vrucht.

Naast de symboliek van goed en kwaad, verwijst het begrip bijbelse kennis ook naar seksuele relaties, wat de slang logischerwijs plaatst als een van de belangrijkste symbolen van vleselijke relaties.

Volgens deze benadering zijn slangendromen beelden van verleiding die ontstaan door driften die niet bevredigd kunnen worden vanwege religieuze overtuigingen of principes.

Wat denk je dat de verschijning van een gele slang in een droom betekent?

Mijmering van een gele slang de volledige betekenis

Wat denk je dat de verschijning van een gele slang in een droom betekent?

 • Creativiteit ;
 • Intelligentie ;
 • Wijsheid ;
 • De reflectie.

Volgens sommige psychologen kan deze kenmerkende kleur op een slang in een droom ook in verband worden gebracht met een recente professionele sfeer die bevorderlijk is voor creatie en intellectuele vernieuwing.

Deze dromen kunnen ook een andere betekenis hebben wanneer een gevoel van ongemak, angst of instabiliteit wordt gekoppeld aan de aanwezigheid van de slang.

De gebeurtenissen die met dit type droom te maken hebben, hebben meestal te maken met de financiële situatie, ongelukken of ziekte.

Definities met betrekking tot de gele kleur van de slang in dromen

De gele kleur van de slang die in de droom kan voorkomen, wordt doorgaans geïnterpreteerd als een weerspiegeling van de materiële verlangens van de dromer en meer bepaald van luxe, prijs en rijkdom.

Het kan ook een motivator zijn voor toekomstige projecten of een onthuller van sterk zelfvertrouwen op momenten dat een bepaalde gebeurtenis of baan je bezig houdt.

In dezelfde geest zal een saaiere en donkerdere versie van dit soort droom juist wijzen op negatieve waarden op hetzelfde gebied, namelijk gevoelens van hebzucht en arrogantie.

Deze interpretatie kan voortkomen uit relaties met dierbaren of uit een openbaring die door het onderbewustzijn wordt opgeroepen. Op een minder analytische manier, meer gericht op esoterische overtuigingen zoals helderziendheid, wordt van het doden van een gele slang in een droom gezegd dat het een voorbode is van toekomstige financiële rijkdom.

Volgens deze culten is deze slangenkleur een belichaming van stress en negatieve emoties die verdwijnen zodra het dier sterft.

Volgens Miller

Volgens het werk van psychoanalyticus Gérard Miller wijst het zien van een gele slang in iemands dromen op een relatief grote angst voor een gebeurtenis, die in de meeste gevallen gepaard gaat met angst en stress.

Volgens Miller's interpretatie is de betekenis van de gele slang vergelijkbaar met die van de andere kleuren, in die zin dat ze problemen of tenminste moeilijkheden in het dagelijks leven van de persoon zouden aankondigen.

Als we de analyse nog een stap verder brengen, zou het doden van een gele slang in iemands dromen een aanwijzing zijn dat het individu voor een complexe situatie staat waarin hij of zij een keuze moet maken of vastbesloten is.

Parallelle betekenissen

Wanneer de gele slang droomt over sociale relaties, wordt dit vaak beschouwd als een goed teken van vertrouwen in de mensen om je heen.

Als de vrij grote slang zich om je heen wikkelt, is dat een soort waarschuwing over je financiële toestand. Ook als de slang je achtervolgt, kan dat een aanwijzing zijn dat je te veel of meer uitgeeft dan je zou moeten.

Wat betreft de aanwezigheid van verschillende gele slangen in de droom, zouden verschillende interpretaties geneigd zijn dit in verband te brengen met een verslechterende gezondheidstoestand.

Aanwijzingen in verband met een droom waarin men wordt gebeten door een giftige slang

Betekenis van de beet van een giftige slang in een droom

De betekenis van een droom waarin iemand door een slang wordt gebeten kan zeer breed zijn, omdat een groot aantal elementen de betekenis, de intensiteit of de invalshoek van de interpretatie kan wijzigen.

Het eerste onderscheid dat moet worden gemaakt betreft de giftigheid van het dier. Wanneer de beet in de droom namelijk giftig is, impliceert dit de angsten die de persoon teisteren en die in de meeste gevallen zijn verlangens en ambities in de weg staan.

In deze continuïteit zou dit type droom een alarmsignaal zijn van het onderbewustzijn om zich bewust te worden van zijn situatie en de nodige maatregelen te nemen om uit een buitensporige en vaak contraproductieve voorzichtigheid te geraken.

Deze situatie is des te concreter wanneer dromen in dezelfde trant gedurende een bepaalde periode steeds terugkeren, synoniem met op te lossen problemen.

Volgens sommige psychologen kan het na zulke dromen nuttig zijn om nieuwe ervaringen te proberen en uit je comfortzone te stappen om je angst onder ogen te zien en uiteindelijk de nachtmerries te stoppen.

Onderscheid van bijtdromen waarbij slangen niet giftig zijn

De niet-veneuze beet van een slang midden in een droom wordt regelmatig geassocieerd met een stressvolle levenssituatie of een periode waarin het individu bijzonder druk is met een bepaald onderwerp.

De beet, die geen gif bevat, werkt als een elektroshock om je eraan te herinneren dat je iets belangrijks om je heen vergeet.

Je onderbewuste geest zou je dus aansporen om je gedachten beter te organiseren en de essentiële aspecten van je leven in eigen hand te nemen door de huidige voortgang ervan te relativeren. De kleur van de slang die bijt kan ook belangrijk zijn in de droom.

Zo verwijst een groene slang naar een gewoonte of relatie die moeilijk achter je te laten is.

Zwarte of rode slangenbeten zijn daarentegen beelden die moeilijkheden op financieel of liefdesgebied inluiden. De grootte van de slangenbeet is meestal evenredig met de omvang van het probleem.

Gebeten persoon

Net zoals de kleur, grootte of gevaarlijkheid van een slangenbeet in een droom de betekenis van de droom kan beïnvloeden, kan de getroffen persoon ook anders zijn dan de dromer en dus andere verklaringen inhouden.

Als de dromer ziet dat een van zijn kinderen wordt gebeten, is dat voor hem vaak een signaal om dichter bij zijn kinderen te staan of zich meer met hun leven te bemoeien.

Als het iemand anders is, betekent het waarschijnlijk dat hij steun nodig heeft of dat je relatie met hem in een moeilijke situatie verkeert.

Als de slang een hond bijt, kan dit verband houden met verraad of bedrog in uw omgeving, aangezien dit laatste in veel gevallen overeenkomt met het gevoel van trouw en gehechtheid in dromen.

Bijzondere gevallen

Er zijn verschillende bijzonderheden met betrekking tot slangenbeten in dromen die unieke interpretaties hebben. Zo kan een beet in het hoofd verwijzen naar complicaties bij het bereiken van doelen of moeilijkheden bij het nemen van beslissingen.

Als een slang je na een beet in een droom verslindt of verstikt, verwijst dat meestal naar een toestand van frustratie of onzekerheid voor mensen die lichamelijk of geestelijk vastzitten in situaties waaruit geen opties lijken voort te komen.

Ook dromen met soortgelijke varianten kunnen worden aangehaald, zoals de aanwezigheid van :

 • Hagedissen ;
 • Slangeneieren ;
 • Paling ;
 • Geschubde monsters.

Als de slang in je droom je uiteindelijk bijt terwijl je hem probeert te voeren, wijst dat op een gebrek aan voldoening door een gebrek aan erkenning of inspanningen die niet lonen.

Elementen die de betekenis van een droom met zwarte slangen beïnvloeden

Betekenis van het zien van een zwarte slang in een droom

Dromen over zwarte slangen heeft min of meer gelijkwaardige betekenissen, afhankelijk van de streek of het geloof in termen van symbolische interpretatie.

In de Islam is deze kleur die met de slang wordt geassocieerd een duidelijk teken van ongeluk, vaak gekoppeld aan een periode van angst of verhoogde angst voor de dood. Er zij op gewezen dat de tint zwart hier belangrijk is, want hoe intenser die is, hoe meer impact het slechte nieuws waarschijnlijk heeft.

Onder bepaalde omstandigheden kan het verschijnen van een zwarte slang in dromen ook worden gelijkgesteld met een nabijgelegen verlies dat leidt tot een periode van rouw waarin de persoon wordt geplaagd door twijfels en mogelijk depressie.

Het kan ook een kwestie zijn van slechte gezondheid of andere dergelijke negatieve gebeurtenissen.

Meer algemeen zal in de meeste esoterische werken zwart in een slang ook schadelijke aspecten aanroeren, wetende dat deze kleur in deze gevallen gewoonlijk wordt geassocieerd met het onbekende.

Doelstellingen van dromen met zwarte slangen en te overwegen subtiliteiten

Zoals gezegd kunnen de verklaringen voor dromen over zwarte slangen verschillen, afhankelijk van verschillende factoren die min of meer bepalend zijn.

Het zien van een groot aantal zwarte slangen om je heen in de droom is bijvoorbeeld een symboliek die frustraties met iets belangrijks voor de dromer kan uitdrukken.

Deze komen ook vaak voor bij personen die lijden aan psychische stoornissen of geestesziekten.

Omgekeerd is een droom over het overwinnen van een zwarte slang, al dan niet aanvankelijk agressief, eerder een goed voorteken omdat hij de komst van succes of het overwinnen van een moeilijke situatie symboliseert.

Op soortgelijke wijze zal een zwarte slang die je in een droom aanvalt hier een openbaring zijn in verband met een betrekkelijk naaste persoon in je omgeving die je uiteindelijk verraadt.

Volgens hetzelfde principe kan de boodschap door het onderbewuste worden overgebracht wanneer een slang de dromer achtervolgt, waardoor hij de ware bedoelingen van de mensen om hem heen in twijfel trekt.

Een blik op de verschillende mogelijkheden van een slangenaanval in een droom

Herstel van een slangenaanval

In tegenstelling tot wat men zou kunnen denken, heeft de droom van een slangenaanval niet altijd een negatieve betekenis.

De laatste kan namelijk door zijn oorsprong en mogelijke giftigheid in verband worden gebracht met dood en angst, maar kan door zijn voorstelling ook een teken van leven zijn, soms gekoppeld aan de gezondheid.

Hij kan ook een voorbode van vernieuwing zijn door zijn vermogen om te ruien en dus van huid te veranderen.

De aanval van de slang in de droom kan daarom worden opgevat als een verlangen zich te bevrijden van een gewicht of een door het onderbewuste gekozen manier om uitdrukking te geven aan een wil tot verandering die steeds sterker wordt.

Als de slangenaanval op zich geen probleem is, kan de resulterende beet leiden tot complicaties die minder voor de hand liggen om in de werkelijkheid te worden omgezet of gewoon schadelijker zijn voor de dromer.

In het geval dat de slang in de droom het gezicht aanvalt en zijn hoektanden erin zet, geeft dit meestal een beeldprobleem in het individu weer.

Als het de enkel is die is aangetast, is het waarschijnlijk dat een ingewikkelde beslissing u ervan weerhoudt om verder te gaan.

Wat de hiel betreft, dit impliceert een aanleg waarbij de dromer zich blootgesteld voelt of bijzonder gevoelig is voor een ontmaskering van zijn zwakheden.

Specifieke informatie over slangenaanval dromen

Als de delen van het lichaam die door de slangenaanval in de droom worden getroffen van invloed kunnen zijn op de betekenis die daaruit kan worden afgeleid, kan de aard van het dier zelf ook zijn eigen invloed hebben.

De aanval van een witte slang is bijvoorbeeld een veel voorkomende droom voor mensen die een gevoel van onrecht, ongegronde beschuldigingen of min of meer virulente kritiek in het verleden hebben zonder zich te kunnen verdedigen.

Als het een adder is, zou het een situatie aankondigen of benadrukken die op het punt staat te veranderen of de komst van een overgangsperiode.

Er zij op gewezen dat deze interpretatie alleen geldt voor gevallen waarin de aanval geen vervolgschade met zich meebrengt, wat een veel alarmerender teken zou zijn, afhankelijk van de staat van de verwondingen.

Wat de pythons betreft, deze zijn vooral betrokken bij dromen waarin de persoon die wordt aangevallen wordt verstikt en mogelijk zal stikken, wat een dispositie is die significante frustratie onthult of een gevoel gevangen te zitten in een schadelijk dagelijks leven of een onontwarbare situatie.

Nadruk op interpretaties van slangendromen in de Indiase cultuur

slang droominterpretatie in de indische cultuur

In India, en meer bepaald in de Tantrische tradities, huist een slapende slang, Kundalini genaamd, in de chakra aan de basis van de wervelkolom.

Dit is een gebied dat gewoonlijk wordt gestimuleerd tijdens ontwakingsrituelen die de seksuele energie die hieruit kan voortvloeien onder controle houden.

De energie in kwestie zou verbonden zijn met Shakti, die het vrouwelijke deel van Shiva vertegenwoordigt. Als de ontwakingsprocedure goed verloopt, wordt het individu verondersteld, na een nauwkeurige voorbereiding, zijn goddelijke natuur te openbaren.

Deze praktijk, gesymboliseerd door de slapende slang die ontwaakt, ontrolt zich helemaal naar beneden en stijgt dan op via de ruggengraat om de uiteindelijke opstijging aan te geven.

Dromen over slangen zou volgens Tantrische principes dus verwijzen naar de Kundalini en meer in het algemeen naar de seksuele kracht die deze laatste kan manifesteren. Het in beweging zien ervan in iemands dromen zou daarom een aanwijzing kunnen zijn voor de juiste wijze van uitvoering van de ontwakingsvoorbereidingen of gewoon een teken van goede gezondheid.

Details van de toe-eigening van slangendromen in Zuid-Amerika

Dromen nemen in het algemeen een belangrijke plaats in in Amerindiaanse culturen en in het geloof dat verband houdt met sjamanisme en dat ook in sommige delen van Azië voorkomt.

Volgens deze tradities is de slang een goddelijke manifestatie die de structuur van levende wezens vertegenwoordigt. Sjamanen gingen door verschillende preparaten en hallucinogene rookwaar om te proberen in contact te komen met deze geest, die relatief vergelijkbaar was met een droomtoestand.

Meer bepaald in dromen zagen de sjamanen de aanwezigheid van de slang, in welke vorm dan ook, als een figuur van lang leven en toekomstige veranderingen, positief of niet, afhankelijk van het verloop van de droom.

Door zijn unieke manier van bewegen, die hem direct op de grond plaatst, zal hij ook een primaire energie symboliseren die afkomstig is van de aarde en die een bepaalde notie van zuiverheid uitdraagt die ook in het tantrische geloof van Kundalini tot uiting komt.

De Indianen geloofden ook in de meer persoonlijke betekenis van de verschijning van de slang in een droom, in het bijzonder met betrekking tot het groei- en metamorfoseproces van het dier.

Psychologische aanvullingen op de evocatie van slangen in dromen

De slang in de psychologie in de droomstudie

Na Freud was het waarschijnlijk Carl Gustav Jung die de grootste invloed had op de interpretatie van dromen in de psychoanalyse. Jung associeerde de slang met een primordiale levensenergie, omdat hij het vermogen heeft van huid te veranderen.

Bovendien heeft hij als hermafrodiet zowel mannelijke als vrouwelijke eigenschappen, waardoor hij beide tegenpolen kan bevatten.

Volgens Jung zal een slang die men in zijn droom ziet, alle aspecten ervan beïnvloeden, en zo vindt de dromer dat hij is wat de slang in kwestie voorstelt.

Uitgaande van dit beginsel moet het individu dus in de manifestatie van de slang elementen van verlangen zien die zijn verdrongen en die de neiging hebben opnieuw te worden omgezet in actieve energieën, hetzij in negatieve, hetzij in positieve zin.

Nog steeds volgens de Jungiaanse voorschriften is het, om deze dromen beter te integreren, raadzaam zijn ambivalentie te aanvaarden en deze te laten doorwerken in zijn dagelijks leven, ook al kan dit onvoorspelbare reacties met zich meebrengen.

Dit zou helpen om zich beter te positioneren op iemands verlangens en op weg naar zelfontplooiing.


Opmerkingen

Geen commentaar op dit moment.

Laat een reactie achter

Log in om een reactie te plaatsen.

Log in op