Betekenis: van dromen

Wil je de betekenis van een droom weten? Profiteer onmiddellijk van een gratis en persoonlijke vertolking. Vertel uw droom en ontvang een precies antwoord waarmee u de boodschappen die uw onbewuste geest via uw dromen aan u doorgeeft, gemakkelijk kunt begrijpen.

Nieuwste interpretaties

Een huis met meerdere...

Geplaatst door Maxine - 31 - 0

Rijden met mijn vader in de...

Geplaatst door Abdul - 91 - 0

Het zien van mijn...

Geplaatst door Kokila - 126 - 0

Mijn vriend ziet er niet goed...

Geplaatst door María de leo - 165 - 0

Dromen over een verlaten huis

Geplaatst door Daniela - 216 - 0

Droom van grote ratten

Geplaatst door Manon - 195 - 0

Weer X Oceaan

Geplaatst door Toni - 165 - 1

Muziekcarrière met Future

Geplaatst door Michael - 185 - 1

Een huis en een man die op...

Geplaatst door Princess - 160 - 1

Woordenboek
van dromen

Een eenvoudig maar zeer doeltreffend hulpmiddel. Door ons woordenboek te gebruiken, hebt u de mogelijkheid de betekenis van een bepaald symbool te raadplegen. Dit geeft u informatie die u, naar wij hopen, mettertijd in staat zal stellen uw dromen volledig autonoom te interpreteren.

Wat is
het belang
van dromen ?

+++++

De psychoanalyticus Sigmund Freud beschouwde dromen als de poort naar het onbewuste. Hij ontdekte dat dromen een mengeling zijn van persoonlijke ervaringen, externe prikkels, interne prikkels en mentale processen die zich tijdens de slaap voordoen.

In wezen geloofde Freud dat dromen de onbewuste betekenis van de droom verbergen en vervormen. Freud geloofde dat door het bestuderen en analyseren van dromen, we onszelf en onze verborgen impulsen beter konden begrijpen.

In sommige opzichten was de psychiater Carl Jung het met Freud eens. Jung daarentegen geloofde dat dromen openlijk onbewuste verlangens onthulden in plaats van ze te vervormen.

Jung geloofde ook dat onze dromen symbolische aspecten hebben. Een droom waarin u wordt achtervolgd, bijvoorbeeld, kan symbool staan voor stress of het onvermogen om een taak aan te kunnen.

Hoe interpreteren
en analyseren mijn dromen ?

Droominterpretatie is geen exacte wetenschap. De meeste dromen kunnen op verschillende manieren worden geïnterpreteerd, of ze nu goed, slecht of neutraal zijn. Overweeg een of een combinatie van de volgende manieren als u de betekenis van uw dromen wilt analyseren en begrijpen:

Het bijhouden van een droomdagboek zal u helpen uw dromen vast te leggen en patronen te herkennen in herhaalde dromen. U kunt ook stemopnames gebruiken als dat u helpt om uw ervaringen beter vast te leggen.

Denk aan je emoties. Analyseer na het oproepen van een droom de emoties die de droom bij u opriep en hoe deze gevoelens verband kunnen houden met uw huidige levensomstandigheden.

Raadpleeg een deskundige. Een ervaren therapeut kan je helpen om over je dromen te praten en hoe ze je laten voelen. Zij kunnen ideeën hebben voor het interpreteren van dromen die specifiek zijn voor uw situatie.

Vrije vertolking

Wie zijn de tolken
van dromen de beroemdste ?

Sigmund Freud

Sigmund Freud

Freud wordt nog steeds beschouwd als een van de meest invloedrijke figuren van de twintigste eeuw. Sindsdien heeft Freuds fundamentele ontdekking dat onze hersenen herinneringen en gevoelens opslaan waarvan wij ons niet altijd bewust zijn, een revolutie teweeggebracht in de manier waarop de mensheid zichzelf begrijpt.

Er zijn drie grote vernederingen geweest in de menselijke geschiedenis, volgens Freud: Galileo's ontdekking dat wij niet het middelpunt van het heelal zijn, Darwin's openbaring dat wij niet de kroon van de schepping zijn, en zijn eigen ontdekking dat wij niet de baas zijn over onze eigen gedachten.

De huidige tendens om problemen toe te schrijven aan jeugdtrauma's of andere onderdrukte emoties kan worden teruggevoerd op Freud. Een van Freuds belangrijkste ontdekkingen was dat in het onbewuste verborgen emoties in vermomde vorm in dromen verschijnen, en dat het terugroepen van fragmenten uit dromen kan helpen begraven gevoelens aan het licht te brengen.

Of het mechanisme nu precies is zoals Freud het beschreef of niet, veel mensen hebben kennis over zichzelf opgedaan door hun dromen te bestuderen, en de meeste moderne mensen beschouwen dromen als van emotionele betekenis, in tegenstelling tot onze voorouders, die ze vaak als goddelijke voortekenen beschouwden.

Freud stelt dat dromen de verwezenlijking zijn van verlangens en dat deze verlangens uiteindelijk het product zijn van onderdrukte of verijdelde seksuele impulsen. Sommige dromen worden nachtmerries door de spanning rond deze verlangens.

Carl Jung

Carl Jung

Carl Jung wordt algemeen beschouwd als een van de invloedrijkste en bekendste psychologen aller tijden. Velen erkennen hem als een leerling en medewerker van Sigmund Freud.

Op het gebied van de psychologie, richtte Jung zich op dromen. Jung had verschillende hypothesen over dromen, waarvan vele haaks stonden op die van Freud. Jung was een briljant psycholoog en psychiater die het gebied van de psychologie revolutionair heeft veranderd.

Volgens Jung zijn dromen een hulpmiddel om ons te helpen evolueren. Hij geloofde dat dromen niet alleen over seks gaan, maar ook over het leven. Volgens Jung inspireert seksueel verlangen ons niet eens zo zeer als de angst voor de sterfelijkheid.

Jung is een inspiratie geweest voor velen op het gebied van de psychologie. Zijn ideeën worden vandaag de dag nog steeds gebruikt in de disciplines psychologie en psychiatrie. Hij was een intelligente man die niet bang was om alleen te staan in zijn overtuigingen.

Professor Jung, die een tijdgenoot was van Edgar Cayce, was degene die overtuigend bewijs ontdekte voor het bestaan van een diep niveau van het onbewuste. Deze grote diepte, zo geloofde Jung, kwam voort uit een ware geestelijke werkelijkheid die Freud niet had herkend.

Edgar Caye

Edgar Cayce

Hoewel velen van ons er niet bewust naar streven zich onze dromen te herinneren, hebben we ze allemaal. Terwijl psychologen als Sigmund Freud en Carl Jung in het begin van de twintigste eeuw de klinische waarde van dromen aantoonden, gaf Edgar Cayce gewone mensen aanbevelingen voor het omgaan met wat een van de meest praktische benaderingen van dromen is geworden.

Honderden van Cayce's lezingen gaan over dromen en hun interpretatie. Het feit dat ieder van ons zich bewust is van veel meer - over onszelf, ons fysieke lichaam, onze omgeving en zelfs onze manier van leven - op onbewuste niveaus dan we weten wanneer we wakker zijn, is een van de meest essentiële ontdekkingen die door de rijkdom van deze informatie zijn gedaan.

In de droomtoestand stellen we onze gedachten bloot aan veel verschillende lagen van ons eigen onbewuste. Niet alleen slaat het al onze vorige bewuste ervaringen op, maar het is ook een opslagplaats van hulpbronnen die zelden tot ons bewustzijn komen.

De onbewuste geest heeft een buitengewoon probleemoplossend vermogen. Het bevat al onze verlangens, hoop en herinneringen aan gebeurtenissen uit het verleden, en het kan ons ook helpen ons geweten te onderzoeken door ons praktische raad te geven voor elk probleem. Het stelt ons ook in staat paranormale ervaringen te hebben.

De liefde van het delen

Delen is het eigenlijke doel van onze site. We geven u een woordenboek van dromen die we op tijd zullen afwerken.

U kunt ons om een gratis tolk vragen. Dit wordt gepubliceerd uw droom en onze interpretatie kan anderen helpen. We nodigen u ook uit om uw dromen te delen in commentaren bij elke betekenis.. Onze site is beschikbaar in 7 talen. Laten we delen en samen 's werelds grootste gemeenschap vormen over de betekenis van dromen.

Wij danken alle mensen die ons steunen en al degenen die de tijd nemen om onze verschillende inhouden te delen. Deze aandelen helpen ons enorm!

Nogmaals bedankt voor uw vertrouwen!
Het team van TellYourDreams.com